Top

PERFORMANS VE KURUM SADAKATİ ODAKLI STRES ve DUYGU YÖNETİMİ EĞİTİMİ

a

PERFORMANS VE KURUM SADAKATİ ODAKLI STRES ve DUYGU YÖNETİMİ EĞİTİMİ

BÖLÜM 1: PROGRAM KÜNYESİ
Eğitim Günleri: Cumartesi : 10:00 – 16:00
Pazar : 11:00 – 17:00
Toplam Eğitim Saati: 12 Saat / 1 Hafta
Eğitim Yeri: BAU Beşiktaş Kampüsü
Eğitmenler: Zeynep Eda Türetken
Eğitmen İletişim Bilgisi: Zeda.turetken@gmail.com (Tercih Edilen)

+90 534 794 64 96

Program Koordinatörü: ?
Koordinatör İletişim Bilgisi: ? (Tercih Edilen)

? (Sadece Acil Durumlarda)

BÖLÜM 2: PROGRAM İÇERİĞİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
Biz birer duygu varlığıyız, sistemimizi anlamak onu arzu ettiğimiz hedefler doğrultusunda
yönetebilmek bizi sürdürülebilir yüksek performanslı bireyler haline getirecektir…
Duyguları, duyguların bedenimiz ve düşünce sistemimizin üzerindeki etkisini anlamak
hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunu, karar verme mekanizmamız üzerindeki etkisini
anlayabilmek demektir.
Bu eğitimde önce duyguları tanıyarak, ardından yönetemediğimiz duyguların stres ile ilişkisini
kurarak davranışlarımıza ve yaşamımıza olan kritik etkisine bakıyor olacağız.
Zihin ve beden ilişkisini kurduğumuz bu eğitimde, aynı zamanda iş yerindeki hedeflere
ulaşabilmek için performans kavramına etkisini birlikte inceleyeceğiz. Çalıştığımız şirketler
günlük hayatımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz yer olduğu için, yaptığımız işle mutlu
olmamız kritik önemde, bu da ancak kuruma bağlılık geliştirmek ile mümkün. İşte bu sebeple
eğitimi, kendi hedeflerimiz ve kurumun hedeflerini eşleştirerek tamamlıyor olacağız.
KİMLER İÇİN?
Bu program orta ve üst düzey yöneticilerin, hem kendileri hem de ast ve üstleriyle çalışırken
duygu yönetimi ve wellbeing ( bireysel iyi oluş ) kavramının kurum kültürü olarak
benimsenmesini isteyen tüm şirketler ve çalışanları için
Yoğun iş temposunun içinde hepimiz ve her birimiz ilişkilerimizi, kendimizi yönetmekte
zorlanıyoruz. İster üst düzey yönetici olun altınızda ekipler olsun, ister orta seviye bir çalışan
olun o ekibin bir parçası olarak çalışın yapılması gerekenler, ulaşılması gereken hedefler bizi
her gün eziyor.
Kurum kültürü olarak çalışanların duygu yönetimini hedefleyen kurumlar ve yöneticilerin
çağın hızlı değişiminin merkezinde olan değişen insan ve onun ihtiyaçlarını yakalayarak,
kıyasıya rekabette varlık gösterme fırsatını yakalıyor.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Duygularınızı tanımayı, yönetemediğiniz duyguların dönüştüğü stres kavramını, stresin
fizyolojik ve psikolojik etkileriyle üretme gücümüze ve yaşamımızdaki genel iyi oluşumuza (
wellbeing) etkisini ve tüm bunları yönetmenin yollarını öğreneceğiz.
Çağın hem hediyesi hem de cezası olan hız, duygularımız ile olan bağımızı koparıyor.
Oysa insan bir duygu varlığı ve yönetemediği stres tüm üretme gücünü tüketiyor.
Bu eğitimde, stres kavramını anlayıp öğrenirken, aynı zamanda onu yönetmenin yöntemlerini
kendimize uygun bir şekilde birlikte değerlendiriyor olacağız.
Teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra, ihtiyaç ve isteklerimizi doğru bir iletişim ile doğru kişiye
aktarmayı deneyimliyor, kendi hedeflerimiz ile içinde çalıştığımız kurumun hedeflerindeki
ortak noktayı fark ediyor, yüksek performanslı ve üretken bir çalışma ortamında, bireysel
mutluluğumuzu ve iyi oluşumuzu bir kurum kültürü olarak yaşamanın yollarını buluyor
olacağız.

BÖLÜM 3: KAZANIMLAR
Program Hedefleri: Stresi ve duyguları anlamak
Stresi ve duyguları Yönetebilmek
Yüksek Performans ile Stres İlişkisini kurmak
Kuruma Bağlılığın ve iş yerinde mutluluğun gelişmesi
Bireysel iyi oluşun ( wellbeing) bir kurum kültürü olarak
geliştirilmesi
Değişen dünya ve kurumsal/bireysel ihtiyaçların anlaşılması
ve yönetilebilmesi

Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 2 günde
tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2
bölümde işlenecektir. Derslerin ilk bölümünde teorik bilgiler
ile bilgi verilecek olup, ikinci bölüm kişisel ve grup çalışmaları
ile pratik için ayrılacaktır.

Program Materyalleri: Eğitim notları ve katılımcının kendi alacağı notlar

BÖLÜM 4: EĞİTİM TAKVİMİ
Kurum için belirlenen saat ve günde.

BÖLÜM 5: DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Bu eğitim sonunda eğitim katılım sertifikası takdim edilir.

admin
No Comments

Post a Comment