Top

Doktora Tezi

a

DOKTORA TEZİ

Örgütler için en güncel konu yetişmiş ve yatırım yapılmış iş gücü kaybı. Kurumlar kültürlerine uyumladıkları, ‘know how’ ile donattıkları, eğitimler geliştirdikleri çalışanlarını çeşitli sebeplerle kaybediyorlar. Bu kurum için hem maddi hem manevi bir kayıp yaratıyor. Kayıp sadece çalışan kişiye yapılmış maddi yatırım değil, hesaplanması güç olan bir değer de kayboluyor, çalışan kişinin kazandığı ve çalışma hizmeti ile örgüte sunduğu deneyim. Yapılan sadakat ve kurum kültürü çalışmalarına rağmen, yükselen işten ayrılma davranışı aynı zamanda kurumun diğer üyeleri olan çalışanlar için de olumlu/olumsuz bir motivasyon değişimi. Örgüt içindeki dengeli ortamı kurmak ve korumak, tüm bu süreçleri tüm paydaşlar için kurumun yararına ve sürdürülebilir karlılığına devam ederek yürütmek ve yönetmek insan kaynakları departmanın ve kurumun tüm departmanlarının üst düzey yöneticilerinin görünür ve görünmez ajandalarının en üstünde yer alıyor. Kurumlar birlikte ortak hedef için hareket eden, karlılık...

Örgütler için en güncel konu ...

Read More